Szkoła Orląt” utworzona została w listopadzie 1925 r. w Grudziądzu, jako Oficerska Szkoła Lotnictwa. Miała kształcić, na dwuletnim kursie, pilotów oraz obserwatorów i przygotować oficerów kadry lotniczej.

W kwietniu 1927 r. szkołę przeniesiono do Dęblina. Miasto to było centralnie położone w ówczesnej Polsce, panowały tu korzystne warunki klimatyczne (dużo dni słonecznych i ciepłych, mało - mglistych) i terenowe (trawiasta równina). Były tu też naturalne, dobrze widoczne z powietrza obiekty orientacyjne - rzeki Wisła i Wieprz, charakterystyczny układ linii kolejowych, zabudowania twierdzy dęblińskiej - co w czasach nawigacji opartej w dużym stopniu na obserwacji wzrokowej było bardzo istotne.

Pierwsza promocja oficerska odbyła się w Dęblinie 15 sierpnia 1928 r. Potem nazwa została zmieniona na Szkołę Podchorążych Lotnictwa. Do wybuchu II wojny światowej w szkole odbyło się 13 promocji oficerskich, a wyszkolenie lotnicze ukończyło 973 absolwentów (w tym 707 obserwatorów i 266 pilotów). Wśród nich m.in. utytułowany pilot sportowy i wojskowy por. pil. Franciszek Żwirko, słynny z rekordowego przelotu do Japonii na samolocie Breguet XIX por. pil. Bolesław Orliński, twórca i dowódca pierwszego polskiego zespołu akrobacji lotniczej latającego na samolotach PWS-A kpt. pil. Jerzy Bajan, czy kpt. pil. Stanisław Skarżyński, który samolotem RWD–5 bis jako pierwszy samotnie pokonał południowy Atlantyk.


II wojna światowa przerwała działalność szkoły, ale był to czas największej próby dla jej wychowanków. Lotnicy polscy nieraz dowodzili wysokiej klasy wyszkolenia lotniczego, a także słuszności rozwiązań taktycznych opracowanych przez specjalistów dęblińskich, które zostały potem przejęte, m.in. przez lotnictwo brytyjskie.

Wiosną 1945 r. uczelnia reaktywowała działalność, jako Wojskowa Szkoła Pilotów, i już 21 czerwca miała miejsce pierwsza powojenna promocja podchorążych. W 1968 r. szkoła uzyskała status wyższej uczelni i prawo nadawania tytułu inżyniera. Każdy kandydat musiał się legitymować świadectwem dojrzałości, a okres nauki został przedłużony do czterech lat.

Została zmieniona nazwa szkoły na Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą a następnie na początku lat dziewięćdziesiątych na Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych.

Komendantem OSL i WOSL był gen. bryg. pil. doc. dr hab. Józef Kowalski (najdłużej urzędujący komendant szkoły (1963 - 1981). W tym okresie szkoła przeszła prawdziwą „rewolucję” techniczną i strukturalną. Powstało nowe osiedle mieszkaniowe z rozbudowanym zapleczem socjalnym.

Z dniem 1 października 2018 uczelnia przyjęła nazwę Lotnicza Akademia Wojskowa

Przez cały okres istnienia szkoły prowadzono szkolenia i przeszkolenia na kierunkach; pilota samolotów, śmigłowców, nawigatora latającego, naziemnego, strzelca pokładowego-radiooperatora,


bombardiera, oficera sztabowego, oficera politycznego
.

Obecnie LAW w Dęblinie jest uczelnią wojskową i publiczną uczelnią zawodową. Prowadzi studia I i II stopnia na czterech kierunkach – lotnictwo i kosmonautyka, nawigacja, bezpieczeństwo narodowe, logistyka. Kształci pilotów, nawigatorów, mechaników, pracowników służb ruchu lotniczego.

Funkcjonujący w strukturze uczelni Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego dysponuje 14 samolotami i 5 śmigłowcami. Są wśród nich trzy fabrycznie nowe śmigłowce i jeden samolot dwusilnikowy. Podchorążowie szkolenia taktyczne i bojowe odbywają także na samolotach i śmigłowcach stacjonującego w Dęblinie 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego.

1 kwietnia 2011 roku powstało Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, które przejęło wiele statków powietrznych i innych eksponatów będących wcześniej częścią kolekcji WSOSP.

Wszyscy Komendanci – Rektorzy „Szkoły Orląt”:

Ośrodek Szkolenia Lotniczego w Dęblinie
14 kwietnia 1927–1928 – płk pil. Roman Florer

Szkoła Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie
1928–1929 – płk pil. Roman Florer
1929–XI 1933 – mjr pil. Stefan Kałęcki
XI 1933–XI 1936 – ppłk pil. Jerzy Garbiński
XI 1936–XI 1938 – płk pil. Wacław Iwaszkiewicz
26 XI 1938–15 VI 1939 – mjr pil. Andrzej Kładko
15 VI–8 IX 1939 – ppłk dypl. pil. Jerzy Bajan

Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie
1929–1933 – płk dypl. obs. Stanisław Ujejski
1933–XI 1936 – płk pil. Franciszek Wieden
XI 1936–15 XI 1938 – ppłk obs. Stefan Sznuk
XI 1938–15 IV 1939 – płk obs. Stefan Sznuk

v Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w Dęblinie
1937–1939 – mjr pil. Alfons Beseliak
24 VI–8 IX 1939 – ppłk dypl. obs. Modest Rastawiecki

Wojskowa Szkoła Pilotów w Dęblinie
1945–1946 – płk pil. Władysław Madejski

Oficerska Szkoła Lotnicza Wojska Polskiego w Dęblinie
27 XI 1946–XI 1947 – płk pil. Władysław Madejski
XI 1947–IX 1951 – płk pil. Szczepan Ścibior
17 I 1952–VII 1954 – płk pil. Mikołaj Rysiew
VII 1954–XI 1957 – gen. bryg. pil. prof. dr Zdzisław Żarski
XI 1957–VIII 1959 – gen. bryg. pil. Franciszek Kamiński
VIII 1959–VI 1963 – ppłk pil. Eugeniusz Pniewski
V 1963–1 I 1968 – gen. bryg. pil. doc. dr hab. Józef Kowalski

Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza w Dęblinie
2 I 1968–1981 – gen. bryg. pil. doc. dr hab. Józef Kowalski
1981–1987 – gen. bryg. pil. Adam Bidziński
1987–1990 – gen. bryg. pil. Mirosław Hermaszewski
1990–1994 – gen. bryg. pil. Edward Hyra

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
1994–1995 – gen. bryg. pil. Edward Hyra
1995–2000 – gen. bryg. pil. dr hab. Ryszard Olszewski
2000–2002 – gen. bryg. pil. Zenon Smutniak
2002–2004 – gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora 2004–2007 – gen. bryg. pil. Ryszard Hać
2007–2007 – gen. bryg. pil. Andrzej Błasikv
2007–2016 – gen. bryg. pil. dr Jan Rajchel
2016–2018 – gen. bryg. pil. dr inż. Piotr Krawczyk

Lotnicza Akademia Wojskowa
2018 – 2020– gen. bryg. pil. dr inż. Piotr Krawczyk
2020 – gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur
Odtwórz film o "Szkole Orląt"

Film jest umieszczony na YouTube.
Zrealizowany pod koniec lat 90.