INFORMACJE DLA CZŁONKÓW DĘBLINSKIEGO STOWARZYSZENIA
SSLWRPComiesięczne spotkania członków naszego zrzeszenia odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca o godz. 1000 w obiektach Muzeum Sił Powietrznych


Ze względu na panującą pandemię, wszystkie spotkania członków naszego zrzeszenia zostają zawieszone do odwołania.